Raad van Advies

Sinds 2003 heeft de V.U.G.S. een Raad van Advies (RvA). De RvA heeft de volgende functies:

Het gevraagd advies
Wanneer een bestuur een nieuw onderwerp/plan (of bestaande zaken opnieuw) aan de ALV wil voorleggen, kan zij aan het begin van dit traject de RvA om een advies vragen. In het RvA-advies zijn verschillende aandachtspunten, visies en opmerkingen gebundeld.

Het ongevraagd advies: de lange termijn signalering
Dit in onder te verdelen in een korte termijn signalering en een lange termijn signalering. Met de korte termijn signalering worden op- of aanmerkingen bedoeld met betrekking tot het dagelijks beleid dat het bestuur voert.

De lange termijn signalering is er omdat de RvA zich als doel gesteld wat verder te kijken dan een bestuursjaar lang is en zodoende vroegtijdig toekomstige kansen of problemen te benoemen/signaleren. Het is ons streven om deze signalen te publiceren naar de rest van de vereniging. Hierna is het aan de vereniging, in het bijzonder ALV, bestuur en/of commissies, om eventueel de signalen om te zetten in beleid.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

Minka Schalk (2017)
Daniël Hoenselaar (2017)
Jesse Dijkstra (2016)
Lara Hemmelder (2016)
Claire Lafleur (2016)
Femke Mathijssen (2016)
Inès Youssef (2015)
Shannon Kik (2015)
Erik Beijaard (2014)
Tara Visser (2014)
Ellen Ootes (2014)
Bob van Berkel (2013)
Firat Yuzbasioglu (2013)

Contact

Heb je vragen of opmerking met betrekking tot de RvA neem dan contact op met één van bovenstaande personen of stuur een mailtje naar de V.U.G.S..