Kascontrolecommissie

Geld tellen. Nog een keer geld tellen. De pinbon erbij pakken. Narekenen. Afschriften bekijken. Davilex Account bekijken. De penningmeester toespreken. De penningmeester al dan niet een compliment geven. Maar als een paal boven water staat dat de financiën van de V.U.G.S. picobello in orde moeten zijn. Maandelijks controleren de leden van de kascontrolecommissie de financiële administratie. Zij brengt hierover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. De kascontrolecommissie bestaat altijd uit twee oud-penningmeesters.

De Kascontrolecommissie ’17-’18 bestaat uit de volgende leden:

Marck de Visser
Gert Dokter