Gala

De Lustrumcommissie organiseert in het verenigingsjaar 2017-2018 het gala. Daarom is in het verenigingsjaaar 2018-2019 de nieuwe galacommissie bekend!